Poduzeće ERIK COMPANY d.o.o. je osnovano 2018. godine kao nadogradnja 40-godišnjeg poslovanja obrta ERIK.
Prvenstveno se bavimo proizvodnjom specijalnih električnih grijača.
Osim proizvodnje grijača prema uzorku ili tehničkoj dokumentaciji nastojimo davati sugestije u tehničkim rješenjima prema novim tehnološkim dostignućima.
Dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom zadovoljavamo zahtjeve naših kupaca.
Orijentirani smo na stalne kupce na domaćem i inozemnom tržištu (više od 100 subjekata) među kojima posebno izdvajamo:

AQUAFILCRO d.o.o.
Carrier Kältetechnik Austria Ges.m.b.H.
ELEKTRODA ZAGREB d.d.
ELKA KABELI d.o.o.
HS PRODUKT d.o.o.
KONČAR – Generatori i motori d.d.
KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d.
MESSER CROATIA PLIN d.o.o.
MPD TVORNICA PUMPI d.d.
ŽEPOH d.o.o.

Naši električni grijači koriste se u svim granama gospodarstva, uslužnim djelatnostima i domaćinstvu.


ERIK COMPANY d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ivanec Bistranski, Orehovec 27, 10290 ZAPREŠIĆ
Osnivač: Denis Kunić, Ivanec Bistranski, Orehovec 27, 10290 Zaprešić
Članovi uprave – Denis Kunić, Ivanec Bistranski, Orehovec 27, 10290 Zaprešić
Trgovački sud u Zagrebu
MB: 04865588
OIB: 73781832098
MBS: 081151748
Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti