Tvrtka ERIK COMPANY d.o.o. se bavi proizvodnjom električnih grijača za primjenu u svim granama gospodarstva, uslužnim djelatnostima kao i u domaćinstvu.

Među ostalim izrađujemo:

Cijevne grijače za grijanje raznih tekućina
Cijevne grijače za grijanje zraka
Pojasne grijače strojeva za preradu plastike
Keramičke obuhvatne grijače
Pločaste grijače za razne namjene i alate
Štapne (patron) grijače za razne namjene u košuljici od mesinga ili crnih cijevi
Grijače za primjenu u protueksplozivnoj zaštiti
Kompletne kanalne baterije grijača za zagrijavanje zraka u ventilacijskim kanalima

Grijače elemente izrađujemo od visoko legiranih cijevi koje osiguravaju dugi vijek trajanja i kod rada u agresivnim tekućinama i vodi sa visokim postotkom kamenca.

Neke od naših mnogobrojnih proizvoda možete vidjeti na stranici PROIZVODI.